Kliv in det vakuum som skapas där tid och rum försvinner för en stund.
Låt arbetet ta sin plats, hitta sin väg och se hur det sakta växer fram.

"Oktober Cello 2"
skapad 23 oktober 2017                                                                           " skiss i D "