Kliv in det vakuum som skapas där tid och rum försvinner för en stund.
Låt arbetet ta sin plats, hitta sin väg och se hur det sakta växer fram.

instagram: mariatexilkonst"Oktober Cello 2"
skapad 23 oktober 2017