Kliv in det vakuum som skapas där tid och rum försvinner för en stund.
Låt arbetet ta sin plats, hitta sin väg och se hur det sakta växer fram.
instagram: mariatexilkonst